Utbildningar

Brandfarliga heta arbeten

Vid arbeten med verktyg som kan orsaka en brand så krävs en organisation som förbereder och utför arbetet. Det ska finnas en tillståndsansvarig, utförare och

Läs mer »

Traversutbildning

Arbetsmiljöverket kräver att alla traversförare och lastkopplare har dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud

Läs mer »

Ställningsutbildning

Allmän ställningsutbildning uppfyller kraven för ställningar med en arbetshöjd på upp till 9 meter. Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskap och medvetenhet samt

Läs mer »

Truckutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en truckutbildning är att bli en säker och riskmedveten truckförare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat

Läs mer »

Fallskyddsutbildning

Att arbeta på höga höjder innebär ofta betydande risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med vår fallskyddsutbildning är

Läs mer »

Säkra lyft

Arbetsmiljöverket kräver att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud

Läs mer »

Liftutbildning repetition

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning och godkända resultat får deltagaren ett certifikat

Läs mer »

Liftutbildning grund

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning och godkända resultat får deltagaren ett certifikat

Läs mer »