Truckutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en truckutbildning är att bli en säker och riskmedveten truckförare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för truck som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi rekommenderar att truckutbildningen uppdateras vart femte år men kursintyget gäller tills vidare.

Kurslängd

Varierar beroende på förkunskaper

Kursplan

Risker och säkerhetsbestämmelser

Trafikbestämmelser

Arbetssätt, stabilitet och belastning

Konstruktion & trucktyper

Hantering av farligt gods

Dagliga kontroller

Material och godshantering

Ergonomiskt arbetssätt

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla som använder truckar eller som arbetsledare kommer i kontakt med truckar i sitt arbete.

Vad säger kraven?

Det ställs krav på att arbetsgivaren ansvarar för att förarna har genomgått truckförarutbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:5 ”Användning av truckar” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna utbildningsbevis enligt TLP10 och AFS 2006:5.

För merinformation kontakta: Anton Nilsson

Anmäl dig till utbildning

Fler utbildningar