Liftutbildning grund

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning och godkända resultat får deltagaren ett certifikat som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Kurslängd

Lärarledd utbildning: 1 heldag

Digital utbildning med praktik: Tidsåtgång individuellt

Kursplan

Lagar och föreskrifter

Olika typer av liftar

Liftens konstruktion och uppbyggnad

Skötsel och dagliga kontroller

Säkert handhavande

Praktiska övningar

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift och bomlift. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de föreskrifter som gäller kring dessa.

Vad säger kraven?

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29): Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna utbildningsbevis enligt LLP och AFS 2006:6 §29. Utbildningen skall förnyas efter 5 år med en repetitionsutbildning.

För merinformation kontakta: Anton Nilsson

Anmäl dig till utbildning

Fler utbildningar