Säkra lyft

Arbetsmiljöverket kräver att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på bristande kunskap. Denna utbildning ger deltagarna de nödvändiga kunskaperna för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kurslängd

Lärarledd utbildning: 1 halvdag

Digital utbildning: Tidsåtgång individuellt

Kursplan

Lagar och föreskrifter

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

Olika typer av lyftredskap

Signaler och tecken

Lastkoppling, rätt utförande och säkert handhavande

Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar

Riskhantering

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till de som kopplar last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningar.

Vad säger kraven?

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbeten och har teoretiska samt praktiska kunskaper för säker användning. Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Utbildningsbevis

Efter genomförd kurs får deltagarna ett certifikat. Utbildning följer arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6.

För merinformation kontakta: Anton Nilsson

Anmäl dig till utbildning

Fler utbildningar