Brandfarliga heta arbeten

Vid arbeten med verktyg som kan orsaka en brand så krävs en organisation som förbereder och utför arbetet. Det ska finnas en tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Samtliga personer ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas. Under förberedelserna ska man kontrollera att man uppfyller samtliga säkerhetsregler enligt SBF 506 genom att du fyller i och gör en riskbedömning med Riskbedömnings- och tillståndslistan och sedan kan ett tillstånd utfärdas.

Kurslängd

1 heldag

Kursplan

Försäkring

Riskhantering

Säkerhetsregler

Lagar

Brandkunskap

Grupparbeten

Praktisk släckövning

Certifiering

Vem är kursen för?

Denna kurs vänder sig till alla som utför arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning, samt arbete som brandvakt eller tillståndsansvarig. Försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför eller ansvarar för Heta Arbeten.

Vad säger kraven?

Vid arbeten med verktyg som kan orsaka en brand så krävs en organisation som förbereder och utför arbetet. Det ska finnas en tillståndsansvarig, utförare och brandvakt. Samtliga personer ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas.

Utbildningsbevis

Utbildningen ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor och gäller i 5 år.

För merinformation kontakta: Anton Nilsson

Anmäl dig till utbildning

Fler utbildningar