Traversutbildning

Arbetsmiljöverket kräver att alla traversförare och lastkopplare har dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på bristande kunskap. Denna utbildning förser deltagarna med de kunskaper som behövs för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kurslängd

Lärarledd utbildning: 1 heldag

Digital utbildning med praktik: Tidsåtgång individuellt

Kursplan

Lagar och föreskrifter

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

Olika typer av lyftredskap

Signaler och tecken

Lastkoppling, rätt utförande och vinklar

Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar

Riskhantering

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

Vad säger kraven?

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis. Certifikatet bör uppdateras vart femte år men gäller tills vidare.

För merinformation kontakta: Anton Nilsson

Anmäl dig till utbildning

Fler utbildningar