Ställningsutbildning

Allmän ställningsutbildning uppfyller kraven för ställningar med en arbetshöjd på upp till 9 meter. Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskap och medvetenhet samt att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen, vilket är ett av skälen att utbildare ställningsbyggare är nödvändigt.

Kurslängd

Lärarledd utbildning: 1 heldag

Digital utbildning: Tidsåtgång individuellt

Kursplan

Syfte, användningsområde och definitioner

Planering och utformning av ställningar

Typer av prefabricerade ställningar och kopplingar

Produktkrav för ställningar

Dimensionering av ställningar

Skydd mot fall

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

Vad säger kraven?

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har. De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis. Certifikatet bör uppdateras vart femte år men gäller tills vidare.

För merinformation kontakta: Anton Nilsson

Anmäl dig till utbildning

Fler utbildningar